Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Budovy v areálu stanice

V areálu stanice se nacházejí stavby, které jsou důležité pro zabezpečení provozu stanice. Jedná se o strážní domek č. 60, zděnou kůlnu, lokomotivní remízu, vodárnu se studnou a skladiště s nakládací rampou. Budovy jsou popsány podle směru hodinových ručiček.


Letecký pohled na areál železniční stanice Martinice v Krkonoších