Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Kolejiště v areálu stanice

Kolejiště stanice je tvořeno kolejemi a výhybkami. V kolejišti a jeho blízkosti jsou umístěna další zařízení, která slouží k zajištění provozu stanice.


Kolejiště v areálu stanice ze směru od roztocko / jilemnického zhlaví