Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších
Pocta malíři Jiřímu Boudovi

Spolek Železniční historie Martinice v Krkonoších si Vás dovoluje upozornit na dopisnici a známkový arch, které byly vydány k poctě čestného člena našeho spolku akademického malíře Jiřího Boudy.

Obojí bude k zakoupení na poště v Jilemnici v pondělí 29. ledna 2018 a bude zde k dispozici také příležitostné razítko. Námětem razítka je seřaďovací mechanické návěstidlo z Martinického nádraží.

Stejný motiv seřaďovacího mechanického návěstidla je použit také na příležitostné doporučené nálepce, která bude na jilemnické poště používána od 29. 1. 2018 do vyprodání.

Dopisnice a známkový arch s přítisky na kuponech budou také v prodeji 21. 1. 2018 na schůzi spolku filatelistů v Jilemnici od 9 do 11 hodin. Schůze se bude konat ve Společenském domě Jilm na adrese Roztocká 500 (vchod z pravé části budovy k hasičskému sboru Jilemnice).

Cena dopisnice je 45 Kč, cena archu s přítisky na kuponech je 490 Kč.