Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Lokomotivní remíza

Lokomotivní remíza („výtopna“, „topírna“) stojí na kunčickém zhlaví stanice. Budova výtopny je zděná přízemní stavba, obdélníkového půdorysu, se sedlovou střechou s mírným sklonem a hřebenem souběžným s kolejištěm.

Byla vystavěna v rámci výstavby železniční trati Velký Osek – Trutnov-Poříčí společností Rakouská severozápadní dráha.

Dle dochovaných fotografií měla výtopna původně zřejmě až čtvery vysoká dřevěná vrata, z toho dvoje na západním průčelí (směrem k výpravní budově) a dvoje na východním průčelí (směrem ke kunčickému zhlaví). V současnosti, při pohledu na západní průčelí, do výtopny vede kolej jen skrz levá vrata (se sníženou výškou). Kolej je ukončena před zadní stěnou výtopny. Původně byla výtopna průjezdná a kolej končila až přibližně 9 m za výtopnou. Pravá vrata byla zazděna a nahrazena jedním oknem. Na východním průčelí byla zazděna oboje vrata a ve stěně nahrazena dvěma okny.


Lokomotivní remíza, pohled na severní a západní stranu


Lokomotivní remíza, pohled na jižní a východní stranu