Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Skladiště s nakládací rampou

Skladiště se skládá ze dvou objektů a to z dřevěného skladiště se sedlovou střechou rozšířeného o dřevěnou část s pultovou střechou a zděného skladiště se sedlovou střechou.

Dřevěné skladiště bylo vystavěno současně se stavbou železniční trati Velký Osek – Trutnov-Poříčí společností Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB) v roce 1871. Rok výstavby zděného skladiště není v současnosti znám, pravděpodobně bylo vystavěno mezi lety 1871 – 1900, nejspíš taktéž společností ÖNWB (svou architekturou se shoduje s dalšími skladišti ÖNWB).

Budovy skladiště jsou vystavěny na dlouhé z červeného pískovce zděné nakládací rampě. Byly určeny zejména k uskladnění zboží dovezeného nebo připraveného k odvozu po železnici.


Objekty skladů s nakládací rampou


Dřevěné skladiště, pohled na západní a jižní stranu


Zděné skladiště, pohled na západní a jižní stranu