Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Strážní domek č. 60

Původní strážní domek ÖNWB č. 60 sloužil jako služební obytný domek výhybkáře – závoráře pracujícího na kunčickém zhlaví stanice Martinice v Krkonoších.

Strážní domek byl vystavěn současně se stavbou železniční trati Velký Osek – Trutnov-Poříčí společností Rakouská severozápadní dráha v roce 1871.

Budova strážního domku je zděná přízemní stavba obdélníkového půdorysu, se sedlovou střechou hřebenem směrovanou kolmo ke kolejišti. K východní stěně strážního domku je přistavěna dřevěná veranda s pultovou střechou a dvěma vchody.


Strážní domek č. 60, pohled na východní a severní stranu


Strážní domek č. 60, pohled na západní a jižní stranu