Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Zděná kůlna u strážního domku č. 60

Vedle strážního domku č. 60 je dochovaná zděná kůlna, která sloužila jako hospodářské stavení a suchý záchod ke strážnímu domku.

Byla vystavěna současně se stavbou železniční trati Velký Osek – Trutnov-Poříčí společností Rakouská severozápadní dráha v roce 1871.

Budova zděné kůlny je přízemní stavba obdélníkového půdorysu, se sedlovou střechou hřebenem směrovanou kolmo ke kolejišti. Obvodové stěny jsou vystavěny z kvádrů červeného pískovce.


Zděná kůlna u strážního domku č. 60


Zděná kůlna, pohled na východní a severní stranu


Zděná kůlna, pohled na jižní a východní stranu