Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Mechanické závory s předzváněčem Trojlístek