Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších
Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších vznikl dne 28. března 2015 ustavující schůzí. Dne 13. srpna 2015 došlo k zapsání do rejstříku spolků.
Spolek je nezávislým dobrovolným sdružením zájemců o železniční dopravu a její historický vývoj, zejména v oblasti západních Krkonoš. Cílem spolku je umožnit svým členům setkávání, odborný růst, výměnu informací, publikování poznatků a aktivní účast na studiu, ochraně a obnově staveb a zařízení souvisejících s železničním provozem, především se zaměřením na unikátní dochovaný soubor těchto staveb a zařízení v železniční stanici Martinice v Krkonoších.
Dalším cílem spolku je propagace stanice Martinice v Krkonoších a regionální dráhy Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou.