Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších
Cílem spolku je propagace železniční stanice Martinice v Krkonoších a regionální tratě 042 Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou, provozování železničního muzea ve stanici a také záchrana a obnova zchátralých objektů v areálu stanice.
Hlavní a zásadní cíl spolku - vyhlášení železniční stanice Martinice v Krkonoších i s areálem stanice kulturní památkou České republiky - se za přispění mnoha pomocníků a institucí podařilo splnit a stanice i s jejím areálem byla dne 6. 6. 2016 zapsána na seznam kulturních památek České republiky!!!
Naše plány do budoucna jsou:
  • Zajištění architektonicko - technické studie, která stanoví cílový stav vzhledu a funkčních vazeb stanice, a po odsouhlasení všemi dotčenými bude sloužit jako vodítko k její postupné revitalizaci.
  • Dlouhodobě pronajmout bývalou vodárnu, zajistit stavební úpravy, opravit ocelové nýtované vodojemy, instalovat repliku parního čerpadla, opravit vodovod vedoucí k vodnímu jeřábu a obnovit tak jeho funkci. Bude to jedinečný funkční celek v České republice na trati s běžným provozem.
  • Dobrovolnou činností udržovat okolní zeleň a drobné stavby (propustky) v přijatelném stavu.
  • Dlouhodobě pronajmout bývalý strážní domek, který je v současné době v havarijním stavu. Objekt zrekonstruovat a zřídit v něm expozici života na vechtrovně. Ve spolupráci s obcí bude nutné zajistit samostatnou přístupovou cestu.
  • Zajistit propagaci kulturní památky, organizováním kulturních akcí (zajistili jsme v roce 2015 zastavení Legiovlaku při cestě po krajských městech – rekordní účast 2500 osob/den), nostalgických jízd, publikační činností. Ve spolupráci s okolními spolky budeme prezentovat technický unikát v zahraničí (Polsko, Německo,…).
  • Zajistit pro stanici vhodné historické vozidlo a ve spolupráci se společností KORID LK využít atraktivity památkově chráněné stanice k oživení provozu na lokálce, zejména z pohledu turistické dopravy.