Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších
6. Víkend s Hurvínkem ve dnech 21. - 22. 8. 2021

Ve dnech 21. - 22. 8. 2021 byl spolkem zorganizován celovíkendový provoz zvláštního motorového vlaku M 131.1541 "Hurvínek" - z Martinic v Krkonoších do Rokytnice nad Jizerou. Kvůli původně plánovaným, a na základě vládních opatření zrušeným jízdám Singerovky, byl provoz Hurvínka rozšířen i na neděli. Ve spolupráci s přepravcem a majitelem vozidla PUŠ s.r.o. osvěžily provoz na lokálce jízdy tímto legendárním vozidlem.

Náklady na provoz byly částečně pokryty dotací z Libereckého kraje. Fotografie našeho spolku z této akce si můžete prohlédnout v sekci fotografie.
5. Oslava výročí 120 let lokálky Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou 31. 8. 2019

Náš spolek využil výročí 120 let od zahájení provozu na lokálce Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou k uspořádání další velké akce jako bylo zastavení Legiovlaku. Oslavu svou účastí a záštitou podpořili: předseda Senátu ČR, pan Jaroslav Kubera, hejtman Libereckého kraje, pan Martin Půta, pan senátor Jan Sobotka a starostové obcí na lokálce a další významní hosté.

Hlavním bodem oslav bylo slavnostní otevření naučné stezky Železniční stanice Martinice v Krkonoších a železničního muzea na sanici.

Hlavním bodem doprovodného kulturního programu byl klavírní koncert Matyáše Nováka v rámci oslav 155 let výrobce klavírů Petrof. Dále se po stanici a lokálce proháněla historická vozidla, motorový vůz M274.004 Modrý šíp, motorová lokomotiva T435.0111 Hektor s historickými vozy, motorový vůz M152.0604 Orchestrion a inspektorská dresina z roku 1851. Na stanici probíhaly obvyklé komentované prohlídky areálu stanice. Nejmenší návštěvníci se vyřádili v kouzelném stanu „Pohádkové Krkonoše“. Fotografie našeho spolku z této akce si můžete prohlédnout v sekci fotografie.4. Oslava prohlášení železniční stanice Martinice v Krkonoších kulturní památkou 6. 7. 2016

Jak už to tak u oslav bývá, uskutečnilo se hned na začátku akce několik slavnostních proslovů a pohledů do historie pod názvem „Příběh památky“. Pan František Jan hrabě Harrach seznámil veřejnost s výstavbou lokálky do Rokytnice. Paní Eva Dvořáková promluvila za Národní památkový ústav a pan Zdeněk Lukeš vysvětlil všem přítomným, co vedlo k prohlášení nádraží kulturní památkou z pohledu historie architektury. Pan Jiří Charfreitag promluvil za naše velké podporovatele, tj. Československou obec legionářskou, pan hejtman Martin Půta promluvil za Liberecký kraj. Pan Michal Novotný promluvil z pohledu ředitele železničních sbírek NTM a paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová promluvila za vládu České republiky.

Po úvodních projevech program pokračoval křtem turistické vizitky, parními jízdami s lokomotivou 310.0134 Kafemlejnek a jízdami historického motorového vozu M240.056 Singrovka. Běhen oslav zaznělo také několik koncertů a prodávali se na našich akcích již tradiční sejkory. Fotografie našeho spolku z této akce si můžete prohlédnout v sekci fotografie.3. Návštěva hejtmana LK Martina Půty na stanici dne 14. 6. 2016.

Hejtman Libereckého kraje, pan Martin Půta, se přijel podívat dne 14. června 2016 do Martinic, aby si prohlédl nádraží a seznámil se se stavem probíhajícího řízení o zapsání železniční stanice Martinice v Krkonoších kulturní památkou České republiky. Pan hejtman si prohlédl celý areál stanice a seznámil se s veškerými technickými zařízeními v areálu. Pan hejtman Martin Půta byl našim velkým podporovatelem v „boji“ o záchranu stanice. Věnoval podpoře mnoho času a stal se naším velikým pomocníkem. Jeho pomoci si velice vážíme a jsme rádi, že se stal jedním z mnoha těch, kdo přispěl k záchraně naší unikátní stanice, a to nejen pro Liberecký kraj, potažmo Českou republiku, ale i v rámci Evropské unie, o čemž svědčí množství návštěv, a to jak v rámci naší země, tak i ze zahraničí. Přičemž množství návštěv a obecného zájmu neustále narůstá. Pane hejtmane, ještě jednou mnoho díků za Vaši pomoc! Fotografie našeho spolku z návštěvy si můžete prohlédnout v sekci fotografie.2. Krkonošský parní víkend 18. 7. 2015

V areálu naší stanice se pravidelně při konání různých akcí prohánějí historická drážní vozidla, např. každoroční mikulášské jízdy, parní víkendy a další příležitostné akce. Jedna z prvních akcí po založení spolku byl Krkonošský parní víkend v roce 2015. Veškeré tyto akce jsou pro nás důkazem, že záchrana stanice měla smyl a jedná se o unikátní živý muzejní areál v rámci České republiky. Fotografie našeho spolku z této akce si můžete prohlédnout v sekci fotografie.1. Legiovlak v Martinicích v Krkonoších 13. 6. 2015

V roce 2015 slavnostně vyjel Legiovlak na svou mnohaletou pouť po vlastech českých. V prvním roce byly naplánovány zastávky v krajských městech. Jedinou výjimkou mezi velkými městy byla obec Martinice v Krkonoších s jejím unikátně dochovaným nádražím a areálem stanice. Důvodem byla snaha podpořit nádraží a spolek Železniční historie Martinice v Krkonoších v jeho snaze zachránit nádraží spolu s areálem stanice a vyhlásit tuto jedinečnou technickou památku, která již nemá v České republice obdoby, kulturní památkou. Akce se vydařila. Zúčastnilo se jí kolem 2500 lidí. Na návštěvníky čekal bohatý program, ať již v podobě samotné prohlídky pojízdného muzea Legiovlaku, či přednášek k historii Československých legií na stanici, nebo jako příležitostná výstava, živá muzika a také pietní akt na místním hřbitově u pomníku obětem obou světových válek. O akci informovala i hlavní sdělovací media, tudíž skončila velkým úspěchem. O akci mělo zájem mnoho železničních fotografů, díky čemuž z akce pochází značné množství unikátních fotografií. Fotografie našeho spolku z této akce si můžete prohlédnout v sekci fotografie.