Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Trať 042 Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou

Lokálka z Martinic do Rokytnice nad Jizerou je jednokolejná regionální trať. Téměř hned po vybudování a zprovoznění trati z Velkého Oseku do Trutnova a Poříčí se začalo uvažovat o výstavbě dráhy spojující centrum Krkonoš s touto hlavní tratí. K realizaci však došlo až po dlouhých odkladech a diskusích o trasování na konci století. Koncese pro výstavbu dráhy byla vystavena 29. srpna 1898 společnosti Místní dráha Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou. Hlavním iniciátorem stavby lokálky byl známý krkonošský politik, mecenáš a podnikatel Jan Nepomuk František hrabě Harrach. S výstavbou se započalo 10. října 1898 a ke slavnostnímu zahájení provozu na trati došlo 7. prosince 1899. Dráhu vlastnila společnost Místní dráha Martinice v Krkonoších-Rokytnice nad Jizerou od zahájení dopravy v prosinci 1899 až do svého zestátnění roku 1935. V okolí tratě lze navštívit velké množství turistických zajímavostí a muzeí, například Krkonošské muzeum v jilemnickém zámku, rodovém sídle hraběte Harracha, v Poniklé muzeum krkonošských řemesel nebo v Hradsku zříceninu hradu Nístějka.