Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších
Na této stránce naleznete odbornou literaturu týkající se zabezpečovacího zařízení a bezpečnosti provozu na železnici na našem území. Knížky jsou řazeny podle data vydání od nejstarších po nejnovější.

1. 4. 1944 - Návěstní předpisy (NP)

Číslo předpisu: D 1/1, Zpracovatel: Ministerstvo dopravy a techniky (železniční správa), Vydal: Ředitelství drah v Praze.1. 10. 1946 - Návěstní předpisy

Číslo předpisu: D I - č, Zpracovatel: Ministerstvo dopravy (železniční správa), Vydal: Ředitelství státních drah v Praze.1. 11. 1946 - Dodatek k železničnímu návěstnímu řádu pro trati protektorátních drah Čech a Moravy (DkNř)

Číslo předpisu: D 1/2, Zpracovatel: Ministerstvo dopravy a techniky, Vydal: Ředitelství drah v Praze.1953 - Zabezpečení přejezdů

Číslo předpisu: DT 656.216.2 / 656.253.8, Autor: Ing. Václav Chudáček, Vydal: Státní nakladatelství technické literatury.30. 4. 1954 - Nové návěsti na československých železnicích

Zpracovatel: Karel Pilař, Vydal: Dopravní nakladatelství.1956 - Železniční návěsti a znamení

Autor: Karel Pilař, Vydal: Dopravní nakladatelství.25. 8. 1961 - Předpis pro výkon dopravy v mimořádných podmínkách

Číslo předpisu: ČSD D 22, Autor: Lektor a redaktor Ing. Jan Bílek / Redakce dopravní literatury - vedoucí redakce Zdeněk Münz, Vydal: Ministerstvo dopravy a spojů, Praha.1971 - Železniční vozidla - technická část

Číslo předpisu: nemá, Autor: Ing. Miroslav Kolář a diplomovaný technik Emil Antonín, Vydal: Nakladatelství dopravy a spojů.1973 - Návěsti ČSD

Autor: Jaroslav Panýr, Vydal: Nakladatelství dopravy a spojů.24. 6. 1983 - Návěstní předpisy

Číslo předpisu: ČSD D1, Zpracovatel: Odbor železniční dopravy a přepravy FMD, Vydal: Federální ministerstvo dopravy.4. 2. 1985 - Zabezpečovací a sdělovací technika v železniční dopravě 1

Učebnice pro SPŠ obor 37-50-6 doprava a přeprava, Autor: Ing. Josef Janů a Ing. Vincenc Krystek, Vydal: Nakladatelství dopravy a spojů.18. 6. 1987 - Staniční zabezpečovací zařízení

Číslo předpisu: SR112 (T), Zpracovatel: Odbor sdělovací a zabezpečovací techniky FMD, Vydal: Federální ministerstvo dopravy.10. 7. 1987 - Obsluha staničních zabezpečovacích zařízení

Číslo předpisu: ČSD D 101/T 101, Zpracovatel: Odbor sdělovací a zabezpečovací techniky FMD, Vydal: Nakladatelství dopravy a spojů.15. 2. 1988 - Obsluha traťových zabezpečovacích zařízení

Číslo předpisu: ČSD D 102/T 102, Zpracovatel: Odbor sdělovací a zabezpečovací techniky FMD, Vydal: Federální ministerstvo dopravy.1998 - Železniční návěsti - historie a vývoj návěstí

Číslo předpisu: ISBN 80-86206-01-7, Autor: Petr Kroča, Vydal: JERID, spol. s r. o.