Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Železniční stanice Martinice v Krkonoších

Adresa:
Martinice v Krkonoších č.p. 93, 512 32 Martinice v Krkonoších


Přístupnost stanice:
Přístupnost stanice - b2 - přístup do budovy stanice (včetně přístřešku před povětrnostními vlivy) je bezbariérový.
Přístupnost nástupiště - n0 - bezbariérový přístup není na žádné nástupiště (dle ČSN 73 4959).

Služby ve stanici:
Integrovaný dopravní systém - stanice je zařazena do integrovaného dopravního systému IDOL (Liberec).
Prostory pro cestující - provozní doba: Po-So 04:40-22:30, Ne 05:30-22:30.

Stanice nezajišťuje odbavení, odbavení cestujících se provádí ve vlaku.

Kontakt na správce stanice:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa osobních nádraží Hradec Králové
Riegrovo nám. 1660
500 02 Hradec Králové