Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Naučná stezka železniční stanice Martinice v Krkonoších

Jeden z hlavních cílů spolku - zřídit v okolí stanice naučnou stezku, která veřejnosti z bezpečné vzdálenosti přiblíží jednotlivé technické unikáty - stavby a staniční zabezpečovací zařízení dostává konkrétní obrysy.
Ve spolupráci s architektem doc. Ing. arch. Karlem Hájkem, Ph.D. z architektonického atelieru kARek (www. karek.eu) se mám podařilo připravit návrh na vzhled tabulí jednotlivých zastavení naučné stezky. Pan architekt se mimo jiné podílel také na opravách v Železničním muzeu Lužná u Rakovníka, o čemž je možné se přesvědčit na stránkách atelieru.

Návrh tabule naučné stezky pana K. Hájka


Návrh tabule naučné stezky pana K. Hájka
Členové spolku se dohodli na mírně zjednodušené podobě tabulí naučné stezky z důvodů výrobní náročnosti a přehlednějšího rozčlenění ploch určených pro texty a fotografie.

Schválená konečná podoba tabulí naučné stezky spolkem
Dalším úspěchem v realizaci naučné stezky je kladně vyhodnocená žádost o grant u Nadačního fondu společnosti Veolia, kde jsme po úspěchu v prvním kole, kdy jsme získali grant 50.000,-Kč, přihlásili spolek do soutěže o dvojnásobný minigrant. V tomto druhém kole již rozhoduje široká veřejnost. S potěšením Vám můžeme oznámit, že díky našim příznivcům, se nám nejen podařilo získat dalších 50.000,-Kč, ale dokonce celé hlasování vyhrát s počtem 664 hlasů. Moc děkujeme za podporu.


Vybudování naučné stezky podpořila svým finančním darem 10.000.- Kč železniční společnost AWT (www.awt.cz), která se zaměřuje na nákladní dopravu.
Děkujeme za podporu.

Vzhledem k tomu, že naučná stezka bude mít devět zastavení a jedná se tudíž o nákladnou záležitost, sháníme další sponzory. Pokud byste měli zájem se přidat k našim sponzorům, kontaktujte nás prosím na adrese, kterou naleznete na kartě „Kontakty“. Nebo nás můžete alespoň podpořit finanční částkou na náš transparentní účet, jehož číslo naleznete rovněž na kartě „Kontakty“.
Náš spolek přistupuje k naučné stezce s velkou pečlivostí, tudíž naší členové obešli jednotlivá zastavení a s maketou tabule naučné stezky. Fotografie z přípravy stezky přikládáme.
Moc děkujeme za podporu Kulturní památky Železniční stanice Martinice v Krkonoších a Vaší podpory si velice vážíme!